Lukk søk

Elitehockeyligaen

June 6, 2024

Debattinnlegg: «Tallene du og politikerne ikke fikk se»

«Alternativet, å ikke gjøre noe, er det verst tenkelige: Da vil Stjernen være ferdig som toppklubb om få år» skriver Stjernen-leder Roy Conradi Andersen.

Foto: Bjørn-Christian Roksvåg, nitten.no

Debattinnlegget er skrevet at Stjernen-leder Roy Conradi Andersen, er publisert først på Stjernens hjemmeside og hos Fredriksstad Blad og gjengis med tillatelse.

Har vi virkelig ikke lært noe av vinterens store skandale, Frederik II videregående skole? Å lukke øynene og å ikke gjøre noe, har en langt høyere kostnad enn å vise handlekraft.

Det var skuffende å se at Høyre og ordføreren har snudd i Arena Fredrikstad-saken. Nå vender vi blikket fremover – og setter vår lit til at andre partier og politikere i bystyret ser hele bildet. Den største spenningen er nok knyttet til om Fremskrittspartiet står ved sitt klare valgløfte.

Ja, det er snakk om en betydelig investering, men summene du og politikerne har fått servert gir dessverre ikke hele bildet. Så la meg gjøre et forsøk på å vise at innbyggerne i Fredrikstad ikke har fått den fullstendige oversikten.

La oss starte med selve investeringen, som det er mest snakk om. Det er riktig at kostnadsrammen for prosjektet er på 983 millioner kroner. Men det er med stor sikkerhetsmargin, såkalt P85.

Fredrikstad kommune leverer nær alle sine byggeprosjekter på eller under P50. Og gjør de det denne gangen også, som det er grunn til å tro med hele 50 millioner brukt på forprosjektet, blir rammen 879 millioner.

Så skal momsfradraget trekkes fra. Det utgjør 154 millioner. Så kommer sikre tilskudd fra spillemidler og fylket. Det gir ytterligere 35 millioner i fratrekk.

Da er prisen nede i 690 millioner. Men det er ikke alt.

For 130 millioner er allerede brukt på forprosjektering og tomtekjøp. Er det god økonomisk styring å la titalls millioner bare renne ut i Vesterelva, slik noen partier nå går inn for?

Uansett: Nå er gjenstående behov for finansiering nede i 560 millioner kroner.

I 2016 gjorde et bredt flertall i bystyret, også Høyre, et vedtak om at inntektene fra boligutvikling på Stjernehallen-tomta skal regnes inn i Arena-regnestykket.

Basert på samme metodikk som kommunen selv benyttet før vedtaket i 2016, gir dette en verdiutvikling opp mot 200 millioner kroner (verdien av tomta pluss fortjenesten i selve prosjektet slik det er planlagt).

Men for å være nøkterne: La oss derfor legge kun 120 millioner i utbytte til grunn. I tråd med vedtaket i 2016 skal dette beløpet gå til finansiering av Arena Fredrikstad.

Da snakker vi om 440 millioner kroner i gjenstående finansieringsbehov. Det er altså under halvparten av de summene som enkelte politikere bruker når de leter etter argumenter mot Arena Fredrikstad.

Dette er fortsatt mye penger, men hva blir kostnaden dersom man for eksempel tar opp et serielån på 500 millioner? Og deretter avskriver lånebeløpet på byggets fastsatte levetid på minst 60 år? Da blir de årlige utgiftene til å leve med. For som mange kjenner til, så spiser inflasjonen opp lånet over tid. Justerer man for dette – og det er det rimelig å gjøre – så blir de reelle, årlige kostnadene 9,5 millioner kroner i gjennomsnitt over denne perioden.

Det er himmellangt unna 50–60 millioner kroner i årlige utgifter som noen snakker om.

Med driften da? Den må vel koste masse?

Her er vi inne på noe mange bør stille spørsmål ved. Det er lagt 18 millioner årlige kroner til grunn i såkalte FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). I dette tallet ligger hele seks millioner kroner til utvikling. Ikke vedlikehold, men altså penger for å gjøre hallen bedre – hvert eneste år! Når har kommunen noen gang brukt så mye på å utvikle et kommunalt bygg i året? Trolig hadde det vært å ta hardt i å sette av halvparten.

Men langt verre: Det er ikke tatt høyde for at Stjernehallen, med sine 6–7 millioner kroner i rene, årlige driftsutgifter, blir borte fra de kommunale budsjettene med Arena Fredrikstad. Penger spart er penger tjent, som kjent.

Og hvor er inntektene? De er ikke tatt med i saksfremlegget med unntak av Stjernens husleie hvor kommunen vil få mellom tre og fem millioner kroner i årlige leieinntekter.

I tillegg skal arenaen leies ut til annen idrettslig aktivitet, konserter, eventer og messer. Det vil gi ytterligere flere millioner kroner i årlige leieinntekter. Hvorfor er ikke dette utredet skikkelig og fremstilt i en oversiktlig oppstilling etter utallige anmodninger om nettopp dette?

Sammenstiller man både inntekter og kostnader, kan Arena Fredrikstad altså gå i null eller pluss på driften.

Og da sitter man igjen med de renter og avskrivninger fordelt på byggets levetid:

Vi snakker altså om cirka ni millioner kroner i totale kostnader i snitt per år. Det er da politikerne skal og må spørre seg: Hva kan man få for disse pengene?

  • Vi får et moderne idrettsanlegg som gir gode trenings- og garderobeforhold for svært mange barn og unge. Dagens 54 år gamle Stjernehallen tilfredsstiller ikke dagens krav. Anlegget er nedslitt og har store mangler.
  • Vi får en moderne byarena som gir Fredrikstad en etterlengtet storstue. I dag kan det ikke samles flere enn 500 under tak i Fredrikstad – og byen går glipp av store inntekter: Arrangører skyr Fredrikstad fordi kapasiteten ikke er der.
  • Byens innbyggere får større og bedre opplevelser gjennom toppidrett, konserter og annet – midt i sentrum. Barn og unge får mer idrettsglede og et bedre tilbud.

Arena Fredrikstad er ikke først og fremst et idrettsanlegg, det er et byutviklingsprosjekt som alle vil få glede av. Som skaper inntekter til næringslivet, som skaper arbeidsplasser og en by å bli enda mer stolt av.

Alternativet, å ikke gjøre noe, er det verst tenkelige: Da vil Stjernen være ferdig som toppklubb om få år. Vi vil miste lisensen. Over 50 års idrettstradisjon og en viktig del av Fredrikstads byidentitet er over. For hvor lang tid vil det ta før Stjernehallen blir stengt, slik Frederik II ble?

Vi setter vår lit til at andre partier og politikere i bystyret ser hele dette bildet.

Bystyret har flere ganger sagt at de vil bygge Arena Fredrikstad. I 14 år har saken versert. Med en slik vingling og et nei nå, vil Fredrikstad kommune fremstå som uforutsigbar for idretten, innbyggerne og næringslivet. Det blir lagt merke til.

Det er nok nå.

Det er dags for å bygge Arena Fredrikstad.

Kampens beste spillere

No items found.
No items found.
No items found.

...

Bli med på vårt nyhetsbrev!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form